Ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν/τὴν: Παλαίχθων | Ἰουνίου 1, 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ Ή ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ;

ΠΑΡΟΝ 01/06/08

Το ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. ΡΩΜΑΝΟΥ, Πανεπιστήμιο Αγαίου

Μέ φορμή τίς πόψεις Γιώργου Καραμπελι γιά τό μεταναστευτικό καί τίς πρόσφατες εδήσεις περί συνωστισμο τν λαθρομεταναστν στά νησιά το φύλακτου Αγαίου, εναι χρήσιμο νά τονωθε λίγον πάλι ξαιρετικά ναιμικός διάλογος περί τό μεταναστευτικό πρόβλημα, πως καί περί τήν προγραμματιζόμενη μετάλλαξη τς λλάδος σέ πολυεθνοτικό κρατικό μόρφωμα.

 

πως εχα πισημάνει παλαιότερα, Γιργος Καραμπελις ναλύει μέν μέ νάργεια τούς κινδύνους (χι λους) πού πορρέουν πό τή λαθρομετανάστευση γιά τό θνος καί τήν κοινωνία, λλά πογοητεύει στό «διά τατα» μέ τήν πρόταση νά σταματήσει μέν νεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση (ρθόν), λλά νά νομιμοποιήσουμε καί νά ντάξουμε «σους εναι δη δ» (λάθος). Εναι γνωστόν τος πσι τι νομιμοποίηση τν παρανόμων ποτελε νοικτή πρόσκληση πρός τό παγκόσμιο δουλεμπόριο τς «παγκοσμιοποίησης» νά κατευθύνει κόμα μεγαλύτερους ριθμούς παρανόμων πρός τήν λλάδα. διαίτερα τώρα πού χι μόνο τά λλα ερωπαϊκά κράτη κλείνουν τά σύνορά τους, λλά καί πολλά μή ερωπαϊκά κράτη κάνουν τό διο. Παράδειγμα νδία, ποία κατά τόν «Economist» (« Καθημερινή», Μάρτιος 2008, τεχος 49) λοκληρώνει να σιδηρον παραπέτασμα ψους 2,5 μέτρων καί μήκους 4.100 χλμ. κατά μκος τν συνόρων της μέ τό Μπαγκλαντές, ρνούμενη τσι στούς μοφύλους της – λλά μουσουλμάνους τό θρήσκευμα – λαθρομετανάστες τή στέγη πού καλεται στήν λλη μεριά το κόσμου νά τούς χορηγήσει («μέ πλήρη δικαιώματα») ποιός; λλάδα!

 

πομένως, εναι πολύτως ντιφατικό νά ζητάει κανείς νταξη τν παρανόμων καί ταυτόχρονα διακοπή τς λαθρομετανάστευσης. Προϋπόθεση τς διακοπς τς μεταναστευτικς ρος εναι βεβαίως μέτρα πως ατά τς Γαλλίας, τά ποία προβλέπονται στόν νόμο λων τν πολιτισμένων χωρν, δηλαδή παναπροώθηση τν λαθρομεταναστν στίς πατρίδες τους. Στήν λλάδα συμβαίνει κριβς τό ντίθετο. ν λλάδα εχε τήν πολιτική βούληση νά φυλάξει τά σύνορά της πό τίς παραβιάσεις τν παρανόμων, δέν θά εχε ντιστοίχως τή βούληση νά τιμωρήσει -καί χι νά πιβραβεύσει- τούς παράνομους πού παρά τή θέλησή τους προσπαθον νά πιβάλλουν αυτούς στό σωτερικό της; δια βούληση πού δημιουργε ναν νόμο τιμωρε καί τήν καταστρατήγησή του στά πολιτισμένα κράτη.

 

Πέραν μως πό τήν ν προκειμέν ντιφατική καί συνάμα ντιπαραγωγική περί Δικαίου ντίληψη το Γιώργου Καραμπελι, φθαλμοφανής εναι πλήρης πουσία στήν πιχειρηματολογία του τς παραμέτρου τς ποσότητας. Νά ντάξουμε, λέει, λους σοι εναι δη δ, λλά πόσοι εναι ατοί; Προφανς λλο εναι νά πορροφήσεις μισό κατομμύριο καί λλο νά πορροφήσεις τέσσερα κατομμύρια. λα τά οκονομικά, κοινωνιολογικά, στορικά καί δημογραφικά δεδομένα μεταβάλλονται ρδην μέ τήν ποσότητα, γι’ ατό καμία κρίση δέν λογίζεται πιστημονική κόμα πολιτική άν δέν συνυπολογίζει τήν ποσότητα. Δεδομένου π.χ. τι στά τάδε σχολεα τν θηνν τό ποσοστό λληνοπαίδων – λλοδαπν εναι ντιστοίχως 25% ναντι 75%, δέν δυσχεραίνεται ς ξ ατο νταξη τν δεύτερων στήν κουλτούρα τν πρώτων; ταν σύντομα ο γεννήσεις λλήνων (μέ τόν χαμηλότατο δείκτη γεννητικότητας 0,9) θά χουν σοσκελιστε μέ τίς γεννήσεις λλοδαπν (γιά νά γίνουν πό τότε καί μετά νεπιστρεπτί μειοψηφικές – δεδομένου καί το σημιτικο νόμου πέρ τς συνένωσης τν οκογενειν τν λλοδαπν) δέν θά χουν καμία πίδραση ραγε ο ριθμοί ατοί στήν προοπτική νταξης τν λλοδαπν στόν θνικό κορμό;

 

Γιά νά πιστρέψουμε μετά πό ατά στόν ποιοτικό παράγοντα το ποίου σημαντικές συνισταμένες πίσης ποσιωπνται πό τόν Γιργο Καραμπελιά καί πολλούς πατριτες, ο ποοι δικαιολογον τήν δράνειά τους περί τό μέγιστο ατό πρόβλημα μέ τήν καραμέλα δθεν «λληνοποίησης» τν περάριθμων λαθρομεταναστν, θά πομε τοτο: α) Δέν χουν διαβάσει τόν λληνικό μεταναστευτικό νόμο καί β) δέν λαμβάνουν π’ ψιν τή συντελούμενη μετάλλαξη τς λληνικς παιδείας (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας καί τριτοβάθμιας) πό θνική-λληνοκεντρική σέ πολυπολιτισμική-λλοκεντρική.

 

μεταναστευτικός νόμος Σημίτη ποβλέπει στήν φαρμογή μαξιμαλιστικο πολυπολιτισμο στήν λλάδα. Ο ποστηρικτές του παίρονται τι εναι πλέον… προοδευτικός μεταναστευτικός νόμος τς Ερώπης, κριβς πειδή δέν ποσκοπε στή θεωρούμενη ς αταρχική νσωμάτωση τν μεταναστν στόν θνικό κορμό, λλά ντιθέτως προτάσσει τή «διαφορετικότητα» λων τν θνοτήτων πού διαβιον στήν λλάδα. Προσβλέπει δέ μεταναστευτικός νόμος στήν πραγμάτωση μίας οτοπίας πολυπολιτισμικς ερηνικς συνύπαρξης τν θνοτήτων (πραξικόπημα καραμπινάτο κατά το λληνικο θνους) σέ μία δημοκρατία. ννοεται τι οτε κατά διάνοια δέν συνυπολογίζεται ρατή ν τούτοις πιθανότητα μίας γγενς συγκρουσιακς κοινωνίας μέ τίς ξ ατο μειωμένες λευθερίες.

 

Ο ρνητικές μπειρίες κόμα καί τν πλέον φιλελεύθερων ερωπαϊκν θνν μέ τόν πολυπολιτισμό, τά ποία ν τ μεταξύ παιτον πό τούς -νόμιμους πάντα- μετανάστες πλήρη ποδοχή τς κουλτούρας καί το νομικο πλαισίου τς χώρας ποδοχς, δέν φτασαν γιά νά λλάξουν τόν λληνικό νόμο, τό ντίθετο μάλιστα. Τί γκληματικότητα, διάρρηξη το κοινωνικο κεφαλαίου, ο κίνδυνοι κπαραθύρωσης τν λοένα λιγότερων λλήνων πό θνότητες μέ σα πολιτικά δικαιώματα, ατά καί λλα πολλά δέν μποδίζουν τήν ξενοκίνητη πολιτική καί πιστημονική λίτ νά πιβάλει στόν λληνικό λαό (τόν ποο μισε βαθύτατα) πραξικοπηματικά (φο κποιον ντί ργυρίου τήν πατρίδα, θά νοιαστον γιά τή δημοκρατία;) πολυεθνική κατοχή.

 

κυρίαρχη τάση τς κπαίδευσης σέ λες τίς βαθμίδες εναι πιά πολυπολιτισμική. λλοίωση καί σύμπτυξη τν περιεχομένων τς γνώσης πού χουν λληνική προέλευση, στορία, λογοτεχνία, γλσσα κ.λπ. προχωρε ραγδαία μέ παράλληλη νίσχυση τν γλωσσν καί τν παραδόσεων τν θνικν πολιτισμν τν μεταναστν. χι λληνες ποσκοπε νά παράξει ατή κπαίδευση, λλά προκάλυπτα «πολίτες το κόσμου», χι τήν λληνική γλσσα νά νισχύσει λλά τήν πολυγλωσσία. [Δές τά καινούργια προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ) το πουργείου Παιδείας, λοσέλιδη διαφήμιση στό «ΠΑΡΟΝ» 18 Μαΐου 2008].


Μέ μία τέτοια
κπαίδευση χι μόνο νσωμάτωση στόν λληνικό πολιτισμό ποκλείεται κ τν προτέρων, λλά καί ατή ναπαραγωγή τς λληνικς κοινωνίας στό πίπεδό της δεολογίας γίνεται νέφικτη.

 

δεύτερη γραμμή πιχειρηματολογίας το Γιώργου Καραμπελι πέρ τς «νσωμάτωσης» λων τν μεταναστν βασίζεται σέ να ποτιθέμενο καθκον μας νά κρατήσουμε στή χώρα ατούς πού «κμεταλλευτήκαμε», τά «θύματα», δηλαδή στή δημιουργία νοχικο συνδρόμου στόν λληνικό λαό. Νά παρατηρήσουμε στόσο τι ννοια «κμετάλλευση» εναι ξαιρετικά σαφής, φόσον κάθε σχέση ργασίας στόν καπιταλισμό μπεριέχει καταστατικά τήν ννοια τς κμετάλλευσης


Σέ τί διαφέρει,
ς μς πον, «γενιά τν 700 ερώ» τν νέων καί διπλωματούχων λλήνων πό τούς λλοδαπούς στή φράουλα τς λείας, ο ποοι παιρναν 20 ερώ τήν μέρα Χ 30 μέρες = 600 ερώ; Καί ς μήν παίρεται μισθωτός λληνας τι χει πό τή δούλεψή του λβανούς, φόσον ο ποταμιεύσεις τν τελευταίων δη πρό τετραετίας κτιμήθηκαν πό τόν πρόεδρο τν λληνικν τραπεζν διπλάσιες το μέσου λληνα. πίσης πρόεδρος Κτηματομεσιτν ττικς πρό τριετίας νέφερε τι τό 1/3 τν συνολικν γορν κινήτων ττικς γινε πό λβανούς.

 

ν ξω πό τή συναισθηματική-προπαγανδιστική χρήση το ρου «κμετάλλευση» θελήσουμε νά θέσουμε τό ζήτημα τς λλοδαπς ργασίας στή σωστή του βάση, θά πρέπει νά διακρίνουμε νάμεσα στούς ρους immigration policy (θνική μεταναστευτική πολιτική) καί immigrant policy (πολιτική πιλύσεως προβλημάτων τν – νομίμων – μεταναστν). παρξη θνικς μεταναστευτικς πολιτικς ρυθμίζει ποιοτικά καί ποσοτικά τή μεταναστευτική ροή μέ βάση τό θνικό συμφέρον καί γγυται στούς νόμιμους μετανάστες τήν σονομία κείνη πού μπεριέχεται στόν νομικό πολιτισμό τς χώρας ποδοχς. πομένως, εναι καλύτερη γγύηση γιά νά μή γίνει ξένος «θμα», λλά βεβαίως οτε θύτης το πολίτη τς χώρας ποδοχς (π.χ. συμπίεση το μεροκάματου, νεργία, γκληματικότητα κ.λπ.). Εναι πομένως ντίφαση νά ζητάει κανείς τήν φαρμογή τς σονομίας σέ παράνομους μετανάστες


Στήν
λλάδα δέν πάρχει θνική μεταναστευτική πολιτική, λλά μόνο πολιτική πιλύσεως τν προβλημάτων τν μεταναστν καί μάλιστα τν παρανόμων! Κυριαρχε παντο τό σύνθημα «νομιμοποιστε τους λους»! Κάθε ννοια δικαίου καταπατεται, λληνική κοινωνία θυματοποιεται (ατήν τή φορά πραγματικά), φήνεται ρμαια στίς δυνάμεις πού διαρρηγνύουν τήν κοινωνική συνοχή.

 

τρίτη καί τελευταα προσπάθεια το Γιώργου Καραμπελι νά περασπίσει τό σαθρό ατημα τς νσωμάτωσης τν παρανόμων βασίζεται στήν προειδοποίηση νά μή «σύρεται» πατριωτικός χρος πίσω πό τή συνθηματολογία το ΛΑΟΣ (λίκνο θνικισμο, ρατσισμο καί ξενοφοβίας) κόμα τς θέσης το ΣΥΡΙΖΑ (θνομηδενισμός). ποιος δέν συμφωνε μέ τόν Γιργο Καραμπελιά δέν μπορε παρά νά εναι τό θμα μίας νίερης λξης. Βεβαίως διαφεύγει στόν Γ. Κ. τι μέ τό δικό του κριτήριο διος φαίνεται νά «σύρεται» πίσω πό τόν ΣΥΡΙΖΑ, φόσον καί λους τους περάριθμους παράνομους θέλει νά φορτώσει στήν πατρίδα του καί τό νεοταξικό μαστίγιο τς «κμετάλλευσης», το «ρατσισμο» καί τς «ξενοφοβίας» δέν χει νδοιασμούς νά χρησιμοποιε κατά τν λλήνων.


Πέραν α
το ποσιωπ Γ. Κ. τι ο δυό πόλοι δέν εναι κατά κανέναν τρόπο σοβαρες, φόσον μέν ΣΥΡΙΖΑ κατέχει τό μονοπώλιο τς λληνικς κπαίδευσης καί κουλτούρας (ποικοδόμημα) μέ τεράστιες προσβάσεις στά μεγάλα κόμματα καί στίς πιχορηγήσεις τς Ερωπαϊκς νωσης, ν ΛΑΟΣ εναι να μικρό τμμα τς λλοτε κραταις καί νν ξεδοντιασμένης Δεξις, τό ποο ναγκάζεται νά κινεται πότε «ριστερά» πότε «δεξιά» γιά νά πιβιώσει ( ΡΗΞΗ το Καραμπελι στοιχειοθετε τούς τακτικούς λιγμούς το ΛΑΟΣ).

 

ς γνωστόν, Δεξιά καί ντικομμουνιστικός της θνικισμός παψαν νά θεωρονται πό τό 1989 καί μετά χρήσιμοι σύμμαχοι το περπόντιου προστάτη. Τώρα πιδοτονται καί στηρίζονται πολιτικά ο ριστεροί θνομηδενιστές, διότι μόνο ατοί μπορον νά κάνουν τήν λλάδα χυλό σέ πολιτικό πίπεδο (νδοτισμός) καί σέ κοινωνικό πίπεδο (far west πολυεθνοτισμός, πολυπολιτισμική = νθελληνική ποπαιδεία).


μπαμπούλας το ΛΑΟΣ δέν θά ποτρέψει τή λαϊκή κατακραυγή ποία θά πυροδοτηθε πό τίς ντιφάσεις το κραίου πολυεθνοτισμο στό χωρίς προηγούμενο λλαδικό πείραμα. ταν ατό συμβε, Γιργος Καραμπελις θά νιώσει μία πέραντη μοναξιά.

 

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Κατηγορίες

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: